Gedichten

Ieder heeft het gehad,
Niemand heeft 't geschat
Zoet was de bron, die laafde in 't verleden,
O, hoe klinkt het sim'le woordje "Vrede" heden!