Gedichten

Vrede tussen IsraŽl en zijn buren

Is dat niet dat in God/Allah gelovige mensen met
elkaar bidden in plaats van de hersenen in
timmeren zoals dat weer volop gebeurt in het
het Israelisch-Palestijns conflict?

Wat is dan in vredesnaam een heilig land voor
joden, christenen en moslims?

Is het dan niet zinniger om samen te bidden
In plaats van elkaar bestoken met wapens,
historische, politieke, theologische
argumenten onder het motto:
De Eeuwige wil het
God wil het
Allah wil het

Hoe zou het Middenoosten er uit zien wanneer
Joden, christenenen en moslims samen het volgende zouden bidden:

Moge de Eeuwige, God, Allah ons allen zegenen en behoeden
en mogen wij elkaar zegenen en behoeden;

Moge de Eeuwige, God, Allah ons Zijn gelaat toewenden en
genadig zijn en mogen wij ons gelaat elkaar toewenden en tot
genade zijn;

Moge de Eeuwige, God, Allah, Zijn oog op ons gericht houden en
vrede naderbij brengen en mogen wij onze ogen op elkaar gericht
houden en tot vrede zijn.

Moge de Eeuwige, God, Allah dit land zegenen en behoeden
en mogen wij gezamenlijk dit land zegenen en behoeden;
Moge de Eeuwige, God, Allah Zijn gelaat dit land toewenden
en genadig zijn en mogen wij gezamenlijk ons gelaat dit land
toewenden en genadig zijn;
Moge de Eeuwige, God, Allah Zijn oog gericht houden en onze
Harten verblijden opdat wij er vrede mogen stichten.