Citaten en spreuken

De vrede oprecht behouden zal alleen geschieden, wanneer wij tot de overtuiging zijn gekomen, dat de vrede beter is dan onrust, gerechtigheid boven onrecht staat, het bewaren van ons eigendom een verhevener taak is dan het streven naar het verkrijgen van wat anderen toebehoort.