Citaten en spreuken

Als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik het niet, want uw handen zijn vol bloed.

Bijbel: Jesaja 1:15

En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen: het ééne volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.

Bijbel: Jesaja II:4