Gedichten

O! 't zoude een dag zijn blijde en prachtig
En heerlijk feestgetij op aard,
Als eind'lijk stoffe was gegeven
Tot lied en lof op 't laatste zwaard.