Gedichten

Kom, broeder, wendt uw hoofd niet af,
Maar druk mij wer de hand:
Straks gaan wij beiden over 't graf,
Naar 't zelfde vaderland.