Gedichten

Werd slechts de helft der thans schrik'bre werelmacht,
De helft der schatten, die naar hof en leger stromen
Besteed om 's mensen geest te lossen uit de nacht

Van dwaling - Oorlog waar' verjaagd naar 't rijk der dromen.