Citaten en spreuken

Niet vergeefs is daarom de strijd der pacifisten geweest. Zij hebben de mensheid in haar geheel niet kunnen doen ontwaken; het proces moest als zovele ziekteprocessen zijn volledig beloop hebben.

De volkeren zijn het die elkander vertrouwen; niet echter de Staten, de regeringen, de eigenaardige macht, die door tradities is geschapen en door de tradities wordt gevoed, en niet buiten de wil van de volken om handelt of niet handelt.