Citaten en spreuken

De arbeid, die slechts tijdgenoten ten nutte strekt, waarvan alle vruchten met ons in het graf bedolven worden; wat is die in vergelijking†dier de†edele bemoeiingen, waarin eeuwen, door eeuwen opgevolgd, zich verblijden!† Als het geluk der Staten bevestigd, de band der natiŽn samengestrengeld, de rust des gewetens bevorderd wordt! Als heerlijke ontdekkingen het gebied der menschelijke kennis met schatten verrijken en deszelfs grenzen uitbreiden, verder dan het oog die volgen kan! Als nijverheid en schranderheid nieuwe bronnen van welvaart openen, zeeŽn en landen te eng zijn, om haar stoute vaart te beperken!