Citaten en spreuken

De druk die tot dusverre niet losliet, wijkt; iets ongekends, nieuws, stijgt op, een meeuw, de witte meeuw vrede, sidderende horizon, sidderemde verwachting, eerste blik, voorgevoel, hoop, het zwelt, het komt: Vrede

Uit: De weg terug

Want als een vuurpijl was de gedachte aan vrede voor ons opgestegen en al hadden wij die ook nog niet begrepen of er aan geloofd, de hoop alleen was toch reeds genoeg geweest om ons in de weinige minuten, die het gerucht nodig had om te worden rond verteld, meer te doen veranderen dan in de vooafgaande twintig maanden.

Uit: De weg terug

Helhaftigheid (in de oorlog) begint op het punt, waar het verstand staakt: bij de geringschatting van het leven.

Uit: De weg terug.

Alles, wat nu, zolang wij in de oorlog zijn, diep in ons wegzakt als een steen, zal, als het eenmaal vrede is, weer naar boven komen en dan begint eerst onze strijd ermee op leven en dood.

Uit: Van het westelijk front geen nieuws.

Misschien is het alleen daarom steeds weer oorlog, omdat de een nooit geheel kan gevoelen wat de ander lijdt.

Uit: De weg terug

Voor de heldhaftigheid van enkelen is de ellende van miljoenen te duur.

Uit: De weg terug

Wij zijn geestdriftig uitgetrokken, met het woord vaderland op de lippen, - en wij zijn stil teruggekeerd, maar met het begrip vaderland in het hart.

Uit: De weg terug