Citaten en spreuken

Geweldloze actie betreft het verzet tegen van de macht van de tegenstander, inclusief zijn politie en militaire capaciteit, niet met de door hem gekozen wapens, maar met heel andere middelen. De repressie door de tegenstander wordt gebruikt tegen zijn eigen machtspositie in een soort politieke "Ju-Jitsu" en de bronnen van zijn vermogen aldus verminderd of verwijderd, met als gevolg dat zijn politieke en militaire positie ernstig is verzwakt of vernietigd.