Citaten en spreuken

Het is de mensen bovenal nuttig omgang en verbindingen aan te knopen en zich door zulke banden te verenigen, dat zij daardoor het best uit hun aller samenvoeging één geheel tot stand brengen