Citaten en spreuken

Hofprediker, veldprediker, die naar het front was geroepen om soldaten en officieren moed in te spreken en die als een goochelaar het gebod der liefde in dat van haat veranderde! Ge hebt gehoord, dat er gezegd is: "Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is." En deze hier stond op tegen zijn Heer en Heiland en predikte de haat.

Uit: Inferno

Indien iemands hoeve brandt, vraagt hij er niet meer naar of hij een rode kraag aan zijn uniform heeft of niet; hij grijpt naar de wapenen en schiet er op los, hier en in alle landen van de aarde; zo ging het altijd, mijn vriend.

Uit: Inferno