Gedichten

De aard wordt straks één. De volken zijn als groepen
Van d' eenen bond, die heel haar bol beheerst,
Door land, door zee streeft trein, streeft vloot om 't zeerst,
Naar 't wisselend doel, waarheen z'elkander roepen.

Opschrift beurs van Berlage