Citaten en spreuken

Het doel van de geweldloze beweging kan worden samengevat als te proberen de geweldloze toekomst toe te passen in het heden als een alternatief voor en ongehoorzaamheid tegen het geweld en de onderdrukking van de huidige maatschappij.