Citaten en spreuken

Een monarch, die een groot leger op de been houdt, kan misschien zij naburen ten onder brengen, maar zeker voert hij zijn eigen land de ondergang tegemoet.

Eerst dan zal er geen oorlog uit eerzucht of boze luimen meer zijn, wanneer de mensen zullen inzien, dat zelfs in de gelukkigst gevoerde oorlogen slechts een handvol aanvoerders iets te winnen hebben.