Gedichten

De vrede, een schat bij velen onbekend,
Hij overtreft triomfen zonder end
d'Olijf behaagt mij boven den laurier,
Wat is de krijg - Een woest, verslindend dier!

Gij zocht de heilige Vre,
En vond haar al verblijd,

En greep'ze, maar helaas! voor eenen kleinen tijd!

Z'ontglipte U wederom.

Na de dood van Aartshertogin Isabella