Citaten en spreuken

De vrede kan niet met zekerheid en met gerechtigheid berusten op een gewapend evenwicht van de mogendheden.

28 april 1919: oprichting van de Volkenbond

Het vraagstuk van de bewapeningen te land en ter zee is een vraagstuk van de meest onmiddellijke en practische betekenis, waaraan het toekomstige lot der volkeren en der gehele mensheid ten nauwste verbonden is.

22 Januari 1917: President Wilson in zijn rede in de Senaat

Alleen een vrede tussen gelijken kan duurzaam zijn, alleen een vrede waarvan het essentieele beginsel is gelijkheid en gemeenschappelijke deelneming ter bevordering van het algemeen belang.