Voorlopers

logo

geschiedenis
vredesbeweging

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina
informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid
naar reactieformulier

Al in ouden tijden droomden de mensen van een wereld zonder oorlog. Jesaja spreekt van het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen en van het volk dat de oorlog niet meer zal leren. Jezus zegt dat allen die het zwaard opnemen door het zwaard zullen vergaan. Op grond van de bijbel ontstonden religieuze groepen zoals de "Broeders van het gemene leven", de doopsgezinden en de Quakers.

Doopsgezinden

afbeelding Menno Simonsz De doopsgezinden zijn volgelingen van Menno Simonsz (1491-1561), ook wel mennonieten of wederdopers of doperse geheten. Kenmerken van de geloofsgemeenschap zijn de nadruk op het eigen geloof, de volwassenen doop en de afscheiding van de wereld. Dat laatste betekent voor doopsgezinden geen overheidsambten, geen eedsaflegging en geen geweld. De plaatselijke gemeenten werken samen in de in 1811 opgerichte "Algemene Doopsgezinde Sociëteit", die echter geen gezag heeft over de plaatselijke groepen. Bloedige vervolging was hun lot en velen vluchten naar Rusland en Amerika waar ze gemeenschappen stichtten die van landbouw leefden.

Quakers

In Engeland ontstond op grond van de denkbeelden van George Fox (1624-1691) de beweging der Quakers, in Nederland het Genootschap der Vrienden genoemd. Hun geloof is gebaseerd op het principe van geweldloosheid, van hulp aan de naasten, en van innerlijke kracht. Van de 50.000 volgelingen werden duizenden gearresteerd en bleven onder erbarmelijke omstandigheden jaren in gevangenissen. Vanaf de 17e eeuw waren er gemeentes (jaarvergaderingen genoemd) in Rotterdam en in Amsterdam. De groep is aangesloten bij de wereldraad van kerken.

Baptisten

Volgelingen van John Smyth stichtten in 1612 een geweldloze geloofsgemeenschap onder de naam Baptisten, vanwege de doop op belijdenis. De geloofsgemeenschap stelde de navolging van Christus in gedachte en daad voorop. De bijbel is hun enige autoriteit.

Wijsgeren

Voorlopers van een georganiseerde vredesbeweging zijn onder vele anderen Confusius, Laotse, de humanist Desiderius Erasmus die in "Scarabeus" als oorzaak van oorlog noemde: hebzucht,heerszucht en hoogmoed , Charles Irénée Castel die in 1713 "Project de paix perpétuelle" schreef en natuurlijk Immanuel Kant die in "Zum ewigen Frieden" een wereldorganisatie van de volkeren voorstelde.

hoofdmenu    info museum    uw reactie

Laatst gewijzigd: 19 augustus 2004