De huidige vredesbeweging

logo

geschiedenis
vredesbeweging

naar hoofdmenu
terug naar vorige paginainformatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid
naar reactieformulier

De huidige vredesbeweging telt veel organisaties. Een verdeeldheid die uit de geschiedenis wel verklaarbaar is. Toch is er ook veel samenwerking. Een samenwerking die dan vaak weer tot meer organisaties leidt.

Belangrijke samenwerkingsorganisaties met een breed werkterrein zijn momenteel: het Landelijk Beraad Vredesorganisaties en het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband met een specifiek doel is het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Ook bij het uitgeven van tijdschriften wordt samengewerkt, voorbeelden zijn het kwartaalblad ProcesNieuws/Kernwapens Weg uitgave van het Tribunaal voor de Vrede en Stop de Wapenwedloop, en het maandblad 't Kan Anders dat uitgegeven wordt door de vereniging Pais, het Haags Vredesplatform en het Humanistisch Vredesberaad. Verder mag niet onvermeld blijven dat ook vaak samengewerkt wordt met organisaties van buiten de vredesbeweging. Een voorbeeld is het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Tot een alomvattend samenwerkingsverband is het echter tot op heden niet gekomen.

Er bestaan vredesgroepen voor bepaalde beroepsgroepen: economen, artsen, juristen, pedagogen.
De organisaties voor dienstweigeraars verloren met de afschaffing van de opkomstplicht hun doelgroep. De Vereniging Dienstweigeraars ging samen met Amok onder de naam VD Amok en de groep van totaalweigeraars "Onkruit " vormde zich om tot een collectief van militante anti-militaristen.

In de sociale/algemene stroming zijn nog actief:
- Vrouwen voor Vrede
- Pais
- VD Amok
- SVAG
- Humanistisch Vredesberaad
- Wereldfederalisten Beweging Nederland
- Euro's voor Vrede
- Womans International Leage for Peace And Freedom
- vele plaatselijke vredesgroepen

In de Christelijke stroming:

- Kerk en Vrede
- Doopsgezinde Vredesgroep
- Quaker werkgroep voor Vrede en Verzoening
- Franciscaanse Vredeswacht

Al deze organisaties vormen samen het Landelijk Beraad Vredesgroepen.
Onder auspiciën van het LBVO worden geregeld congressen e.d. georganiseerd.

Voornamelijk als anti-atoombom organisaties zijn nog zeer actief Het Interkerkelijk Vredesberaad (wegens het herhaaldelijk oproepen tot militair ingrijpen door velen niet meer als vredesorganisatie beschouwd) en het Rooms Katholieke Pax Christi.

Niet alle vredesgroepen zijn in dit overzicht genoemd. Soms omdat we geen bijzonderheden wisten, soms omdat hun rol onduidelijk is. Wie een aanvulling wil zenden is altijd welkom.

De geschiedenis is niet ten einde, ze gaat door. Ze is gisteren ontstaan en gaat morgen verder. Wie wil kan er een aandeel in hebben.
Voor een gedetailleerd verhaal van de vredesbeweging van de laatste 10 jaar is het nog te vroeg, maar een ieder wordt uitgenodigd aan de toekomst van de Nederlandse vredesbeweging een steentje bij te dragen.

Veel van de bovengenoemde organisaties hebben een website.
Klik hier om naar een linklijst te springen.

EINDE

hoofdmenu    info museum    uw reactie

Laatst gewijzigd: 30 september 2004