ANBI-informatie

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt u giften aan ons, verhoogd met 25%, aftrekken voor de Inkomstenbelasting. De maximale verhoging is € 1.250. U kunt de verhoging dus maximaal over € 5.000 toepassen.
Onderstaand vindt u alle informatie die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren.

Onze naam: Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Verkorte naam: Vredesmuseum

RSIN/fiscaal nummer: 805.190.958

Ons kantooradres: Ezelsveldlaan 212, 2611 DK  Delft
(We beschikken tijdelijk niet over een expositieruimte)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan het totstandkomen van een cultuur van vrede en geweldloosheid, in overeenstemming met de geweldloosheidsidealen van bijvoorbeeld Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Beleidsplan
In ons Beleidsplan vindt u meer informatie over het werk dat we doen en ons beleid, zowel financieel als anderszins.

Bestuursleden en benoemende organisaties:

 • Hein van der Kroon, voorzitter
 • Petra Keppler, secretaris (Bertha von Suttner Peace Institute)
 • Chris Geerse, penningmeester (Vredesbeweging Pais)
 • Ronald Aardenburg (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie)
 • Paul Berendsen (Wereldfederalisten Beweging Nederland)
 • Hans Matheeuwsen (Stichting Vredescentrum Eindhoven)
 • Floris Methorst (Emma Centrum)
 • Mariean Schut, lid
 • vacature (Humanistisch Vredesberaad)
 • vacature (Stichting Voorlichting Actieve Geweldloosheid)
 • vacatkure (Women's International League for Peace and Freedom)

Beloningsbeleid
Onze inkomsten zijn onvoldoende om structureel op enige schaal met betaalde medewerkers te werken. Er werken bij ons dan ook geen medewerkers in loondienst. Bestuurders zijn bij ons altijd onbezoldigd en verder werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen, voor zover ze daar prijs op stellen, wel een vergoeding voor hun werkelijk gemaakte kosten, terwijl in enkele gevallen een vergoeding mogelijk is tot het niveau van de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Verslag activiteiten en financiŽle verantwoording: