Achtergrond
Ofer Golany

logo

Muziek en Vrede

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

naar inhoudsopgave muziek map Engelse tekst 24 naar achtergrond artiest, Het beantwoord de vraag die mij vaak gesteld wordt: Hoe vermijd ik het IsraŽlische leger in te gaan? en geeft ook redenen waarom er niet in te gaan.

Ofer Golany de eerstgeborene van een Irakese vader en een Poolse moeder, was geboren en besneden in Jeruzalem en groeide op tussen communistisch (kibboets Neve Yam) IsraŽl en academisch (PSU) Amerika als een immigrant. Ofer keerde terug naar IsraŽl om te dienen in de Golany brigade in een beweging om zichzelf te bewijzen als het fijnste van het fijnste. Na het voltooien van de elite infanterie officiers cursus en het leren hoe het leger hiŽrarchie gebruikt om de wil te manipuleren om uit te blinken, startte hij op een pad naar de vrijheid. Zichzelf bevrijdend van het gebruik van wapens en reizend naar Europa en het verre Oosten, keerde Ofer terug om muziek te onderwijzen en vertrok voor het leren van theater, jazz, tarot, muziek therapie, taoÔsme, Nederlands, pacifisme, kabbala en de kunst van de straat muzikant.

Het geweren naar gitaren project laat een pad zien van soldaat naar muzikant met voorstellingen, opname, studie, reizen, bidden en netwerken als middel om jezelf te kennen, jezelf te zijn, weet dat je een keuze hebt, ondersteuning krijgt, creŽer een alternatief en doe het.
De CD ALTERNATIVE in zijn Engelse versie, was opgenomen in Holland met jazz muzikanten en neemt het spirituele pad terwijl de Hebreeuwse ALTERNATIVE, opgenomen in Jeruzalem en verbannen van de leger radio, het politieke pad neemt met een workshop voor een ontheffing van het leger.

G2G (geweren naar gitaren) produceert binnenkort een CD-Ruach (wind, geest) met Christen Arabische muzikanten Nabil Abu-Nicola en Samia Ashquar welke Hebreeuws, Arabisch, Engels (en een beetje Frans) mengen, gebruik makend van muziek en taal om nationalisme te boven te komen. Als MUSICIANS for PEACE (muzikanten voor vrede) toeren ze regelmatig rond en bezoeken ook af en toe Nederland.
Meer info: www.ofermusic.com

Vertaald uit het Engels door Leo de Groot

OFER GOLANY the firstborn of an Iraqi father and a Polish mother was born and circumcised in JERUSALEM and grew between communist (kibbutz Neve Yam) Israel and academic (PSU) America as an immigrant. Ofer returned to Israel to serve in the Golany brigades in a move to prove himself the finest of the finest. After completing the elitist infantry officers' course and learning how the military uses hierarchy to manipulate the will to excel he started on a path to freedom. Freeing himself from the use of weapons and traveling to Europe and the far East Ofer returned to teach music and left to study theater, jazz, tarot, music therapy, taoism, Dutch, pacifism, kabbalah, and the art of the street musician.

The guns2guitars project offers a path from soldier to musician with performance, recording, study, travel, prayer and networking as means to know yourself, be yourself, know that you have a choice, get support, create an alternative and go out and do. The CD ALTERNATIVE in its English version was recorded in Holland with Jazz musicians and takes the spiritual path while the Hebrew ALTERNATIVE recorded in JERUSALEM and banned on the army radio takes the political path with a workshop for a discharge from the military.

G2G is presently producing a CD Ė Ruach (wind, spirit) with Christian Arab musicians Nabil Abu-Nicola and Samia Ashquar which mixes Hebrew, Arabic, English (and some French) using music and language to transcend nationalism.
More at www.ofermusic.com

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 21 mei 2007