De kracht van geweldloze actie
 

Deze video gaat over mensen die geweld niet als iets vanzelfsprekends beschouwen maar de voorkeur geven aan geweldloze actie. Met veel beelden van demonstraties e.d.