De Deserteur

Dit lied is door Boris Vian geschreven en gecomponeerd.
Ook de Franse regering deed na de tweede wereldoorlog alle moeite om de vrijheid van de koloniën te voorkomen. In Algerije en in Indo-China vloeide heel wat bloed. Veel Fransen verzetten zich tegen dit koloniale avontuur. Tot de onderdrukkende maatregelen van de regering behoorde het verbod van dit chançon.
Uitvoering: Jos Linnebank

Beluister een fragment:

Beluister het hele lied:

Boris Vian – Een korte Biografie

In tegenstelling tot zijn vriend en tijdgenoot Jean Paul Sartre, nam Vian zichzelf nooit erg serieus. Hij vierde zijn buitengewone verbeelding en verbazingwekkende gemak met taal, met een ongeorganiseerde carrière van schrijven, muziek spelen, oude auto´s repareren, het aflopen en organiseren van feesten en aanvallen van elke vorm van pretentie en bureaucratie. Hij hield speciaal niet van georganiseerde religie en militarisme, maar minachtte ook elke regelgeving in het openbare of persoonlijke leven.

Zijn werk beweegt zich tussen de goed-verkopende sex-en-geweld thrillers onder de naam Vernon Sullivan, via populaire liedjes, toneelstukken, korte verhalen, tot de mooie en surrealistische romans die hij onder zijn eigen naam schreef, L´Arrache Coeur (Heartsnatcher), L´Herbe Rouge en zijn meesterwerk L´Ecume des jours (Schuim op de Dagdroom).

Vian was zowel surrealist en een absurdist uit nature als uit intentie. Zijn doel met het schrijven was het uitdrukken van genot in de capaciteit van de taal met het presenteren van een denkbeeldige wereld als echt en vertelt dan de saaie dag na dag levenswijze van het “normale leven”.

Na zijn dood werd hij een held voor de 1968 studenten revolutie, speciaal in Frankrijk, waar zijn literaire bekendheid ook groeide. In Engeland is hij nauwelijks bekend. Stanley Chapman ving Vian´s karakter met zijn essentiële vertaling “Schuim op de Dagdroom” (Froth on the Daydream), dat een kleine klassieker werd.

Vertaling uit het Engels: Leo de Groot

Liedtekst:

Meneer de president,
´k schrijf u een brief bij deze,
die u wellicht zult lezen
hoewel u mij niet kent.
Vanmorgen kwam de post
mij met uw oproep wekken
om naar het front te trekken
als vechter uitgedost.
Meneer al bent u groot,
u moet het mij vergeven,
maar ik schiet in dit leven
geen arme and´ren dood.
Al stelt het u teleur,
´k heb mijn besluit genomen
niet naar het front te komen.
Ik word een deserteur.

Mijn vader stierf als held
Mijn broers zijn eens vertrokken
In fraaie wapenrokken
Ze sneuvelden in ´t veld.
Mijn moeder huilde lang
Nu ligt ze onder de zoden
Daar kan geen bom haar doden
Daar is ze niet meer bang.
Toen ´k krijgsgevangen zat
Heeft men mijn vrouw gestolen
Mijn hart, mijn trouw gestolen
En al wat ik bezat.
Nu sluit ik morgenvroeg
De deur af naar ´t verleden
´k Ga zwerven door het heden
Want zo is het genoeg.

Ik trek van noord naar zuid
Ik trek door zon en regen
Ik loop de mensen tegen
En draag mijn boodschap uit.
´k Negeer het kil bevel
En weiger om te strijden
En weiger om te lijden
´k Blijf uit die oorlogshel.
Meneer de president
Waarom ons bloed te vragen?
Ga zelf uw leven wagen
Als u zo moedig bent.
Nee, ik draag geen geweer
Geef opdracht aan uw heren
Mij niet te arresteren
Knal mij gewoon maar neer.