Domitila

Dit lied is door Jos Linnebank geschreven en gecomponeerd ter ere van Domitila Barrios, een voormalige mijnwerkersvrouw in Bolivia. Domitila is wereldwijd bekend geworden door twee boeken die over haar verschenen in 15 talen. Zij verteld erin van de gezamelijke strijd van mannen en vrouwen voor menswaardig werk en leven. En in ´t bijzonder van de strijd van vrouwen om meer rechten voor de vrouwen. Tot 1980 speelde Domitila daar een grote en publieke rol in; gevangenis en marteling waren ook haar deel.

Beluister een fragment:

Beluister het hele lied:

Achtergrond Domitila

In 1986 begon zij met haar “Reizende School”. Zij en haar collega´s trekken op verzoek overal naar toe in Bolivia om een cursus te geven. Met de methoden van het vormingswerk worden met de mensen ter plaatse de problemen geanalyseerd en concrete oplossingen bedacht. In Bolivia heet het ‘Escuela móvil Popular’. Toen Domitila in ons land was, heeft zij toestemming gegeven aan het ondersteuningsgroepje om haar naam te gebruiken in de nederlandse vertaling ervan. Deze werd “De reizende school van Domitila”.

De school richt zich vooral op de plattelandsvrouwen en de vrouwen in de randgebieden van de steden. De lesprogramma´s die Domitila samenstelde, worden ook in andere landen van Zuid-Amerika gebruikt.
Centraal doel van het programma van de ‘reizende school’ is de bewustwording bij de vrouw van de achtergronden van de sociale en economische problematiek van het land, en tegelijkertijd van haar mogelijkheden en rechten als vrouw.

Het lesprogramma gaat steeds uit van de eigen situatie waarin de betreffende groep zit en de eigen problemen van de vrouwen. In een interview met een verslaggeefster van Trouw zegt Domitila:
“Als je vrouwen vraagt ‘waarom ben je arm’, dan noemen ze allerlei reden, bv ‘God straft me of Ik kan niet lezen en schrijven’. Als je dan vraagt waarvoor God ze straft, dan zeggen ze bv ‘omdat ik slecht ben’. Maar waarom ze slecht zijn, weten ze niet. Uiteindelijk kom je dan bij de politiek terecht”.

De onderwerpen die in het programma van de ‘Reizende School’ worden behandeld zijn:

  • De analyse van de huidige situatie van het land: de buitenlandse schuld, de rentes, de sluiting van de mijnen…
  • Welke organisaties zijn er, wat doen ze, en waarom (bv vakbonden, kerken)
  • De vrouw en haar rol. Haar problemen, haar bijdrage aan de economie van het land, de rechten als vrouw, aan welke veranderingen kunnen vrouwen bijdragen…
  • De kinderen. De problemen die zij hebben, de ondervoeding en de gezondheidszorg, de vervreemding door de communicatiemiddelen, de manipulatie van het leger.
  • Ervaringen opgedaan in andere landen van Latijns Amerika..bv Nicaragua.

De ‘REIZENDE SCHOOL VAN DOMITILA’ is geheel afhankelijk van hulp uit het buitenland.
De opbrengsten van concerten en optredens van Jos Linnebank waren geheel bestemd voor deze reizende school.
Postbank 593 19 68, Projekt Domitila Amsterdam

Liedtekst:

Domitila, Domitila, wanneer ik aan je denk
zie ik een lachend lief gezicht,
een kleine Indiaanse vrouw
met wie ik Spaans probeer te spreken.
Met je saltenas, zelf gebakken,
sta je voor ons uit een ver land,
mij nog zo onbekend
Dat land, dat is Bolivia
Jouw volk, jouw uitgeputte volk
dat is Bolivia

Domitila, Domitila, wanneer ik aan je denk
hoor ik je vurig fel verhaal
en met jouw taal als van een dichter
zo vol klanken, levende beelden
laat je me zien die andere wereld
arme wereld, arme mensen
jouw uitgebuitte volk
Dat volk, jouw uitgeputte volk
dat is Bolivia

Domitila, Domitila, wanneer ik aan je denk
zie ik de kinderen voor dat huis
dat veel te kleine huis van jou
en al die vrouwen die maar doorgaan
en die nog samen durven strijden
moed der wanhoop, met jou mee
nog moedig met jou mee
Dat land, dat is Bolivia
Jouw volk, jouw mooie sterke volk
dat is Bolivia

Domitila, Domitila, wanneer ik aan je denk…
Maar even heb ik jouw ontmoet
en toch heb jij mij aangestoken
met jouw geloof dat het beter kan
dat we de hoop niet laten varen
ook al moet er nog zoveel
zo hoopīloos veel veranderen
voor īt volk, īt volk van Bolivia
voor īt land, jouw leeggeroofde land
dat is Bolivia