Achtergrond Jos Linnebank

Gewoon, lief. Wat valt er nog meer te zeggen over Jos Linnebank. Hij was er altijd, daar waar geprotesteerd werd tegen het militaire apparaat. De vredestroubadour, zo werd hij genoemd. Kwam ´ie weer aanzetten met z´n handbagagekarretje, waarop een elektrisch versterkertje met speaker bevestigd zat.

De Paasmars, burgerinspecties op Volkel, vredesbetogingen, acties tegen wapenhandel, bijeenkomsten voor de vrede, kraakfestiviteiten, derde wereld manifestaties, burgerlijk ongehoorzame doelen, protesten tegen atoomproeven en kernwapens; je kunt het zo gek niet bedenken of Jos luisterde de bijeenkomst of actie op met sfeervolle, vredelievende maatschappijkritische liederen. Hij zei zelden nee op de vraag of hij kwam spelen.

Jos leed aan een ongeneeslijke spierziekte. Na een ziekbed overleed hij op 69 jarige leeftijd in zijn woning te Amsterdam. Op 12 juli 2003 werd hij door familie en vrienden in alle rust, zoals Jos het had gewild, uitgezwaaid op de Nieuwe Ooster Begraafplaats, waar diverse teksten van hem werden voorgedragen.

Zelf zei Jos over zijn muziek: “De liedjes die ik nu al jaren schrijf zijn drukke, zwaarbeladen teksten. De toehoorder pikt er tijdens het luisteren altijd wel iets van zijn gading uit. Maar vaak wordt er om de tekst gevraagd om het nog eens terug te kunnen lezen. Daarom zijn er in de loop van de tijd diverse tekstboekjes verschenen. Helaas zijn het geen boekjes voor zingende actievoerders: slechts enkele teksten zijn op een bekende wijs, de overige die muziek die ikzelf aangepast aan, en geïnspireerd door de tekst schreef” (Ravage 19-7-´03).

VOORWOORD “OP HOOP VAN” Jos Linnebank Lied teksten 1989-1992

Een voorwoord schrijven op een boekje met liederen en gedichten van strijd en liefde is als het schrijven van een voorwoord op iets dat een deel van jezelf is. Het lijkt erop dat ieder lied uitmaakt van het gevoelen van al die broeder-volkeren die zich met het solidaire protest identificeren en er zich in herkennen; b.v. tegen de inval in Grenada, de barricaden van de Wijk La Victoria in Chili, in de vakbondsstaking georganiseerd door Fenastras in El Salvador, in de moeizame wederopbouw van Nicaragua door de Sandinisten, in de gedanste protesten van het ANC tegen de apartheid, de onversaagdheid van Vrouwen voor Vrede in Nederland in haar strijd tegen de bewapening, kortom in de lange strijd voor een betere en rechtvaardiger wereld.

En bovendien is het zo, dat ieder mens die in die dingen geïnteresseerd is bijna altijd, diep in zichzelf verborgen, een zanger, dichter, componist meedraagt; en zo iemand vindt dan ook nooit de tijd of het goede moment om de letterkundige composities op te schrijven.

Om al die reden was ik, toen ik Jos Linnebank vele jaren geleden ontmoette bij mijn werk voor de Mensenrechten in El Salvador, niet verbaasd, dat hij ineens zijn gitaar pakte en het lied “4 mei – 5 mei” zong; dat gedicht, lied en protest, scherp en niet zonder zelfkritiek. Zo hebben wij ook samengewerkt in het geval van ‘Domitila’, een van zijn meest geïnspireerde composities over de vrouw, en symbool van ons continent en haar Boliviaanse volk.
En het feit dat in zijn gitaar en in zijn scherpe stem, die de liederen “zegt” het protest zit, het schreeuwen, de schreeuwen van een deel van de mensheid – moe van het achteraan lopen -, was ook de reden, dat ik hem heb gevraagd muziek te schrijven op het gedicht “Marianella” (door een nederlandse vrouw geschreven), gemaakt om eer te betuigen aan deze zeer bijzondere persoon, zoals alle mensen zijn die hun leven geven voor de gerechtigheid. En dat heeft Marianella Garciavillas (mijn vriendin en companera) gedaan voor het volk van El Salvador.

En toen heb ik aan Jos Linnebank gezegd: “Je moet van je teksten een boekje maken, zodat ze beschikbaar blijven”. En daarom heb ik vandaag geprobeerd een voorwoord te maken, dat geen voorwoord is maar alleen een klein relaas van een stuk werk.

Amsterdam 23 september 1990 Angelica Sau Fuentes

Uit het VOORWOORD bij de 2e uitgave

Actualiteit speelt een belangrijke rol bij de teksten van OP HOOP VAN. Vaak zijn het actieliedjes. We vinden het soms jammer dat de meeste actueel blijven, alsof er niets verandert. Nog steeds – en veel – oorlogen, vluchtelingen, discriminatie, armoede en onrecht. En telkens weer mensen die er tegenin gaan en er een lied over willen zingen of horen zingen.

De groep “OP HOOP VAN…” werd in september 1990 opgericht en zong in het begin vooral vredesliederen. Daarmee was Jos Linnebank anderhalf jaar eerder begonnen als onderdeel van zijn activiteiten bij de vredesbeweging. Het waren bestaande en eigengemaakte liederen, o.a. ” 4 mei / 5 mei “, – ´n lied dat sinds 4 mei 1989 ieder jaar tijdens een herdenking in een van de Amsterdamse wijken heeft geklonken. Al gauw ontstonden ook liederen over andere onderwerpen die de vrede in bredere zin betreffen: rechtvaardigheid, milieu. Dat gebeurde ook op verzoek.

“OP HOOP VAN…” Bestond uit:
Jos Linnebank (tekst en muziek, arrangementen, zang, gitaar)
Margo Fontijne (viola da gamba, accordeon, blokfluiten, zang)
Marije Horjus (dwarsfluit, zang)
En vele andere muzikanten die incidenteel aantraden.