Geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging

De geschiedenislessen, zoals die op scholen worden onderwezen, zijn vaak nog een geschiedenis van oorlogen. Dat komt omdat geschiedenis het verhaal van de macht is en oorlogen zijn er om die macht te krijgen dan wel te behouden. Vandaar de aandacht voor de oorlogen, en de grote ellende die oorlog met zich brengt voor soldaten maar ook voor burgers. Maar er is ook een geschiedenis van de vrede, van de anti-oorlogsbeweging en van de geweldloze actie. Daarvan vindt U hier een voorzichtig begin.

Deze “Geschiedenis van de Nederlandse Vredesbeweging” is geschreven door Nico Faber en voor het eerst gepubliceerd op 6 augustus 2004. Uw kanttekeningen en aanvullingen worden op prijs gesteld. U kunt ze via het reactieformulier aan ons toezenden.