Doorbraak

DOORBRAAK - Bronzen plastiek van Siemen Bolhuis.
DOORBRAAK – Bronzen plastiek van Siemen Bolhuis.

Het was 1978
… dat ook Midden-Nederland haar eigen plek kreeg, waarop het breed gevoelde verzet tegen de kernwapenwedloop met enthousiasme tot uiting gebracht kon worden. Tot ver in de jaren tachtig werden elk jaar vredesdemonstraties gehouden rond die militaire vliegbasis Soesterberg. Het was een protest tegen de directe betrokkenheid van dit vliegveld bij de wedloop met kernwapens. Soesterberg was immers de basis van een Amerikaans squadron gevechtsvliegtuigen, toegerust voor het dragen van kernwapens. De lokale vredesgroepen wisten meer dan 10 jaar lang honderden, soms duizenden mensen op die plek samen te brengen. Hoogtepunten waren o.m. de menselijke vredesketen rond het gehele vliegveld en de optredens van de toen nog nauwelijks bekende Jack Spijkerman & band. Bekendheid kreeg Soesterberg ook nog door het landelijke vrouwen-vredeskamp bij de ingang van de basis.

Doorbraak

In de voorbereiding van de vijfde demonstratie in 1982 kwam de gedachte op om een blijvende herinnering aan deze manifestaties te creëren. Een monument dus. Het Kontakt der Kontinenten, vanwaar het merendeel van de demonstraties uitging, was bereid een plek te geven. Op het bordes bij de hoofdingang aan de Amersfoortsestraatweg staat sindsdien de bronzen plastiek DOORBRAAK van de hand van de beeldhouwer Siemen Bolhuis uit Almere. DOORBRAAK is – voor zover bekend – het enige gedenkteken ter herinnering aan de vredesdemonstraties van de jaren zeventig en tachtig in ons land en derhalve uniek.

Siemen Bolhuis over zijn kunstwerk: “Het beeldje DOORBRAAK was na mijn afstuderen mijn eerste opdracht. In dit beeldje heb ik het idee willen meegeven dat het donker de plaats van het licht probeert in te nemen. Met een schild – als symbool van het protest – daar tussen in, dat een halt toeroept aan de in mijn ogen uit angst geboren gedaante van de wapenwedloop.
Nu een kleine twintig jaar verder besef ik nog meer dan toen hoe een geweldig middel kunst is om mijn enthousiasme voor het leven te uiten.”

Nadere informatie:
Antoon Berentsen, Nijenheim 13-09, 3704 VC Zeist. Tel. 030-6991322.
E-mail: doorbraak@knoware.nl

Al het werk van Siemen Bolhuis is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor de hier getoonde afbeeldingen. Wilt u zijn werk of afbeeldingen daarvan gebruiken, neem dan contact op met de Stichting Beeldrecht te Amsterdam. Klikken op de onderstaand copyright aanduiding brengt u naar de website van Beeldrecht.
© 1982, c/o Beeldrecht Amsterdam (Siemen Bolhuis)