Donateurs gevraagd

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid krijgt geen subsidies en is dus geheel afhankelijk van giften van donateurs. Uw giften zijn dus zeer welkom!

U kunt ons financieel steunen door: 

  • donateur te worden voor minimaal € 5,– per jaar.
  • een éénmalige bijdrage te storten op bankrekening NL31 TRIO 0391 1986 37 t.n.v. Museum voor Vrede en Geweldloosheid te Delft o.v.v. ‘gift’.

De Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid is een door de Belastingdienst erkende het algemeen nut beogende culturele instelling, een culturele ANBI. Giften aan ons zijn dus, verhoogd met 25%, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Middels ons contactblad ‘De Vredesboot‘ houden we onze donateurs van de stand van zaken op de hoogte. ‘De Vredesboot’ verschijnt 2 x per jaar.

U kunt uzelf aanmelden als donateur via het reactieformulier of via de contactadressen.

Alle informatie die wij als ANBI moeten publiceren.