Privacyverklaring

De Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Dat doen we in de eerste plaats door niet meer gegevens te vragen en op te slaan dan strikt nodig. De gegevens die wij opslaan en gebruiken beveiligen we zo goed als in ons vermogen ligt.

Onze website: vredesmuseum.nl slaat van bezoekers geen andere gegevens op dan die in het gebruikelijke serverlog. Wij gebruiken cookies alleen als dit technisch noodzakelijk is en niet langer dan uw bezoek duurt. De loggegevens worden op de server 30 dagen bewaard. Deze gegevens kunnen door ons niet tot uw persoon worden herleid maar, met medewerking van uw provider, zou b.v. de politie dit wel kunnen. Wij gebruiken de loggegevens om misbruik van onze sites op te sporen en statistieken van het gebruik van de sites te maken.

Onze webshop maakt geen gebruik van een database. Er worden dus geen gegevens van u online bewaard. Uw bestelling komt in de vorm van een e-mail bij ons terecht. Die e-mail maakt deel uit van onze boekhouding en daarvoor geldt wat verderop in deze verklaring daarover gezegd wordt.

Van personen die donateur of vrijwilliger zijn van ons museum of hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten, bewaren we de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, maand waarin de relatie tussen ons is begonnen en, indien door u opgegeven, telefoonnummer en e-mailadres.

Verder worden gegevens bewaard die betrekking hebben op uw betalingsverplichtingen en uw feitelijke betalingen aan ons. Deze gegevens maken deel uit van onze boekhouding en worden op grond van wettelijke verplichtingen tenminste 7 jaar en ten hoogste 10 jaar bewaard. Alle in deze alinea genoemde gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers en zijn, ook voor dezen, niet vanuit internet bereikbaar.

Uw gegevens worden door ons nooit verkocht of overgedragen aan derden. Ze kunnen door ons wel worden gebruikt om u te informeren over activiteiten van andere vredes- en aanverwante organisaties.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u met ons contact opnemen.