Vrijwilligers gevraagd

We hebben een flink aantal activiteiten in uitvoering en in planning. De inzet van vele vrijwilligers is hierbij onmisbaar.

Wij zoeken momenteel met name:

▷ Een collectiebeheerder die verantwoordelijkheid wil dragen voor de collectie van het museum. Die collectie omvat hoofdzakelijk affiches en foto’s en daarnaast buttons, stickers, boeken, schilderijen enz.

De taken van de collectiebeheerder omvatten in hoofdzaak:

 • Zorgen dat de collectie op de juiste wijze bewaard wordt.
 • Beschrijven en fotografisch (laten) vastleggen van de nog niet beschreven delen van de collectie.
 • Uitbreiden van de collectie en het beoordelen van aangeboden items.
 • Verstrekken van informatie over de collectie.
 • Ontsluiten van de collectie via ons virtuele museum.
 • Samenstellen van tentoonstellingen.
 • Adviseren van ons bestuur over de collectie.
 • Leveren van een bijdrage aan ons jaarverslag.

Het gaat hier om een verantwoordelijke functie met leidinggevende aspecten, die het aansturen van andere vrijwilligers kan inhouden. Enige kennis van collectiebeheer is noodzakelijk. Indien je die niet reeds bezit, verwachten we dat je bereid bent die te verwerven. Daarnaast is interesse in de inhoudelijke kant van ons museum onontbeerlijk.

De werkzaamheden kunnen merendeels vanuit huis worden gedaan en vergen tenminste enkele uren per week. Bereidheid om de functie gedurende meerdere jaren te vervullen moet aanwezig zijn. Dit in verband met de lange inwerktijd en het verantwoordelijke karakter.

▷ Mensen die onze public relations willen verzorgen.

We hebben een mooi virtueel museum (www.vredesmuseum.nl), tentoonstellingen die het land door reizen en een goed lopende webwinkel. MAAR… nog lang niet iedereen kent ons. We schieten tekort in PR en communicatie. Daarom zoeken we mensen die ons helpen daar verbetering in te brengen.

Tot het takenpakket van de gezochte vrijwilliger(s) behoort o.a.:

 • Het bekendmaken van onze tentoonstellingen en andere activiteiten via vele media.
 • Het opstellen en verspreiden van persberichten e.d.
 • Het up-to-date houden van onze folders.
 • Het up-to-date houden van de pr-gerichte pagina’s van onze website.
 • Het verbeteren van onze aanwezigheid op sociale media.
 • Organisatorische werkzaamheden m.b.t. openingen van tentoonstellingen e.d.
 • Begeleiden van leners van onze tentoonstellingen op publicitair gebied.
 • Beantwoorden van vragen van o.a. bezoekers van ons virtueel museum.
 • Bijdragen aan het opstellen en later uitvoeren van een plan voor het verwerven van een grotere naamsbekendheid, contact met nieuwe doelgroepen en meer donateurs.

Websitemakers die in samenwerking met webredacteuren een gedeelte van deze site willen verzorgen.

▷ Iemand die enkele keren per jaar met de eigen auto transporten wil verzorgen van o.a. tentoonstellingsmateriaal.

Webredacteuren die een bepaald onderdeel van dit ‘Vredesmuseum op Internet’ inhoudelijk willen verzorgen en/of nieuwe onderdelen willen ontwikkelen. Met name voor de galerie en voor de onderdelen muziek en gedichten zoeken we nog iemand.

▷ Iemand die (interactieve) audio/visuele projecten kan ontwikkelen.
▷ Een geschiedkundig medewerker.
▷ Een educatief medewerker.
▷ Een donateurs- en vrijwilligerswerver.
▷ Een mediathecaris.

De meeste werkzaamheden kunnen vanuit de eigen woning worden gedaan. Reis en andere onkosten worden vergoed. Veelal is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur mogelijk.
Aanmelden bij de bekende adressen of via het reactieformulier.