Wie we zijn en wat we willen

De media staan er elke dag weer bol van. Overal is geweld. Geweld op straat, op tv, tussen etnische groepen en tussen staten. Lopen we vast in een cultuur van geweld? Maar dat is toch niet wat we willen? Is ons streven om te leven in een vreedzame samenleving dan een onbereikbaar ideaal? Mensen zijn toch redelijke wezens en goed in het oplossen van ‘onmogelijke’ problemen? Wij gaan met het vredesmuseum de uitdaging aan. Op weg naar een ‘Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’!

Een Vredesmuseum

Tentoonstelling in Gouda

Over de hele wereld zijn er vredesmusea. Zij spreken het publiek op een originele en inspirerende wijze aan. In Nederland richtten vredesorganisaties in 1995 een stichting op om te komen tot een Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Ook een Vlaamse organisatie sloot zich hierbij aan.

In 1999 startte het museum met reizende tentoonstellingen en een website die uitgroeide tot een online museum. In 2013 kwam er een samenwerking tot stand met het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Daardoor kregen we de beschikking over een eigen expositieruimte in Gouda. Eind 2018 moesten we die helaas weer verlaten wegens verkoop van het gebouw. In 2019 vonden we een tijdelijk onderdak in een kerk in Rotterdam. Die werd echter ook verkocht. Na deze ervaringen hebben we besloten ons te concentreren op ons online museum en de reizende tentoonstellingen, maar wellicht doen zich in de toekomst nieuwe kansen voor om weer te starten met een fysiek museum.

Wij zijn aangesloten bij het wereldwijde ‘Internationale Netwerk van Vredesmusea’, dat als ‘niet gouvernementele organisatie’ (NGO) door de Verenigde Naties is erkend.

Onze reizende tentoonstellingen

We hebben meer dan tien verschillende reizende tentoonstellingen, die uitgeleend worden aan bibliotheken, stadhuizen, kerken, buurthuizen, vredesorganisaties enz. Van tijd tot tijd wordt het aanbod uitgebreid met nieuwe exposities.

We beschikken over een collectie historische affiches, die inmiddels is ondergebracht bij een gespecialiseerd museum in Italië. Verder omvatten onze collecties: boeken, buttons, stickers, videobanden, geluidsdragers enz.

Klik hier voor een volledig overzicht van de voor uitleen beschikbare tentoonstellingen en hier als u wilt weten waar er de komende tijd tentoonstellingen zijn.

www. vredesmuseum.nl

Onze website mag zich verheugen in een flink aantal bezoekers, waaronder veel jongeren en is nu een echt vredesmuseum op internet. U hoeft dus niet per se meer op pad maar kunt u achter uw beeldscherm kleurrijke tentoonstellingen en documentaires bekijken, zoals: ‘Zicht op Vrede’, de geschiedenis van de vredesbeweging geïllustreerd met kunstuitingen, Gandhi en Stenen uit Bethlehem. Verder is er o.a. een korte geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging en – wat uitgebreider – de vrouwenvredesbeweging.

Ook vindt u er veel informatie over ons museum, een tentoonstellingsagenda, een galerie met moderne vredeskunst, vredesgedichten, kindertekeningen, vredescitaten, veel links naar de sites van andere (buitenlandse) vredesmusea. Kortom, te veel om op te noemen.

In de Museumwinkel vindt u o.a. unieke coöperatieve gezelschapsspellen, originele ‘gebroken geweertjes’, boeken, cd’s en vredeswenskaarten.

Ga naar de hoofdpagina van deze site om dit alles te bekijken.

Vredesboot

Reeds vanaf de oprichting streven wij naar een varend vredesmuseum (vandaar ons logo). Een geweldig idee maar ook één dat hoge financiële en organisatorische eisen stelt. De steun van meer donateurs en vrijwilligers is nodig om het te kunnen verwezenlijken.

U kunt ons steunen door: 

  • donateur te worden voor minimaal € 5,– per jaar.
  • een éénmalige bijdrage te storten op bankrekening NL31 TRIO 0391 1986 37 t.n.v. Museum voor Vrede en Geweldloosheid te Delft.
  • uw werkzaamheid als vrijwilliger (onkosten worden vergoed).

De Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid is een door de Belastingdienst erkende het algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Giften aan ons zijn dus aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Middels ons contactblad ‘De Vredesboot‘ houden we onze donateurs en belangstellenden van de stand van zaken op de hoogte. ‘De Vredesboot’ verschijnt 2 x per jaar.

U kunt uzelf aanmelden als donateur of vrijwilliger via het reactieformulier of via de contactadressen.