Fabels en Feiten

Veel beleidsmakers en politici laten zich in hun vredespolitiek leiden door opvattingen, die bij nader onderzoek niet correct zijn. Voorbeelden van zulke misvattingen zijn dat het onmogelijk is om oorlogen uit te bannen, dat het voeren van oorlog in de genen van de mens zit en dat bewapening de beste garantie is voor vrede en stabiliteit. Aan de andere kant zijn er positieve, hoopgevende vredesfeiten, die weinig mensen kennen of nauwelijks geloven.
Zo blijkt uit harde cijfers dat oorlog, terrorisme en moord al jaren afnemen en dat de wereld een stuk veiliger is dan honderd jaar geleden.
In deze expositie worden twintig oorlogsfabels en vredesfeiten gevisualiseerd door de cartoonisten Len Munnik en Lex Dirkse. Daarnaast worden deze fabels en feiten becommentarieerd.

Deze expositie is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Bernhard Cultuur Fonds Drenthe en de Stichting Vaart in Assen.