Fabels en Feiten

20

“De Sovjet-Unie is uiteengevallen zonder veel geweld.”

Gedeeltelijk waar

In sommige gevallen ging dit wel met geweld gepaard.
Maar in de meeste gevallen verliepen deze omwentelingen vreedzaam: massademonstraties gevolgd door politieke hervormingen.


Copyright: Afbeelding niet vrij te gebruiken. Mail ons voor meer info.