Gandhi

U kunt de tentoonstelling hier als pdf (2,4 MB) bekijken.
Zoom zo nodig in of uit om de tekst leesbaar te krijgen.

Deze tentoonstelling is ook als reizende tentoonstelling beschikbaar.
Info over lenen.

De chronologisch/thematisch opgebouwde tentoonstelling ‘Gandhi: Geweldloze actie – Vrede is de weg’ toont in 14 panelen het levenslang streven van Mahatma Gandhi (1869–1948) om een rechtvaardiger wereld dichterbij te brengen. Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India. Als overtuigd pacifist propageerde hij alleen geweldloze acties als middel voor revolutie.

In 2007 riepen de Verenigde Naties zijn geboortedag – 2 oktober – uit tot Internationale Dag van de Geweldloosheid.

De nadruk in deze nieuwe tentoonstelling ligt op wie en wat Gandhi hebben geïnspireerd én op de vele actievormen die Gandhi propageerde: altijd geweldloos, maar dat wil absoluut niet zeggen zonder gevaar. Geweldloze actie vraagt juist om moedige, opofferende mensen met een lange adem. Gandhi was in Zuid Afrika lange tijd actief in de strijd van de Indiërs voor gelijkberechtiging. Later in India was hij de belangrijkste leider in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse koloniale overheersers. Hij benadrukte voortdurend het belang van ‘satyagraha’: actief geweldloos verzet tegen het Britse bewind.

Nobelprijswinnaar en dichter Rabindranath Tagore gaf Gandhi de traditionele eretitel Mahatma (Grote Ziel). Gandhi probeerde de vele godsdiensten en volkeren in India te verenigen vanuit de overtuiging dat alle godsdiensten in feite op gelijke principes steunen. Hij vocht voor een India én voor een wereld waarin mensen vreedzaam en met respect voor elkaars overtuigingen zouden samenleven. Gandhi was ervan overtuigd dat geweld alleen geweld voorbrengt.

Gandhi’s wijze van denken en zijn manier van leven zijn nog steeds een voorbeeld voor mensen, die actief zoeken naar een vreedzame oplossing van conflicten.

Tekst en samenstelling van de tentoonstelling zijn van Marie-An Schut, voor de vormgeving is Sytske Dijksen verantwoordelijk.

Meer over Ghandi: