Loflied op verdraagzaamheid

“Gelijkheid verwekt geen oorlog” Erasmus

Verdraagzaamheid betekent openstaan voor ´anders zijn´. Dat klinkt prachtig, maar hoe ver ga je? Is verdraagzaamheid grenzeloos? Houd je je eigen authenticiteit, of moet je je aanpassen? Vragen die veelal leiden tot onenigheid.

De tentoonstelling toont hoe conflicten kunnen worden opgelost en wat de rol van emoties daarbij is. Soms is er een winnaar, wat in het slechtste geval kan leiden tot eigenrichting tegen de verliezer. In andere gevallen kan door overleg tot een oplossing gekomen worden. En soms is een oordeel van buitenaf nodig om tot het conflict te beëindigen.

Ook de vele gezichten en gevolgen van onverdraagzaamheid worden getoond. Zowel in het klein (individuen) als in het groot (staten). Daarbij wordt het nut en de noodzaak van tolerantie en acceptatie nadrukkelijk onderstreept.

Bekijk de tentoonstelling hier. (pdf van 1,8 MB)

Deze tentoonstelling is een gezamenlijk project van het Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.