Peace Please

Peace Please heeft tot doel een Cultuur van Vrede, een ‘groot’ en enigszins abstract politiek begrip, te vertalen naar de context van organisaties, zodat zij een Cultuur van Vrede kunnen opbouwen in hun werkomgeving.

Een Cultuur van Vrede is ‘een reeks waarden, houdingen, tradities en gedragswijzen en manieren van leven die geweld afwijzen en conflicten voorkomen door de oorzaken aan te pakken, door middel van dialoog en onderhandelingen tussen individuen, groepen en landen.’
Een culturele verandering in de richting van een Cultuur van Vrede is hard nodig om problemen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd op een duurzame manier aan te pakken, zoals de milieucrisis, hongersnood, oorlog en de pandemie, die allemaal meer mondiale samenwerking vereisen. Het spel Peace Please is gericht op de samenwerking binnen organisaties, zodat ze op kleine schaal kunnen werken aan een Cultuur van Vrede.

Het spel bestaat uit kaarten met uitdagingen in de acht gebieden van een Cultuur van Vrede en acties. Spelers kiezen samen welke acties geschikt zijn om de uitdagingen te overwinnen. Zo maken ze kennis met verschillende soorten acties die in meerdere of mindere mate bijdragen
aan een Cultuur van Vrede. Het gaat dus om een coöperatief spel, waarin spelers een collectief besluitvormingsproces aangaan.

Hier zie je twee voorbeelden van de kaarten.

De uitdagingen, in totaal 16, van het Peace Please spel corresponderen met de acht gebieden van een cultuur van vrede. Deze gebieden zijn aangepast naar de context van organisaties:

  • Kern waarden en concepten (origineel: vredeseducatie)
  • Teamwork en samenwerking (origineel: begrip, tolerantie en solidariteit);
  • Besluitvorming (origineel: Democratische participatie);
  • Communicatie & informatie delen (origineel: Vrije stroom van informatie);
  • Conflict Navigatie (Origineel: veiligheid en ontwapening);
  • Respect voor Mensen Rechten;
  • Impact & verbondenheid (origineel: duurzame economische en sociale
    ontwikkeling);
  • Gelijkheid en representatie (origineel: gelijkheid van vrouwen en mannen).

In een workshop kun je het spel een keer ervaren. Voor een duurzame verandering speel je het meerdere keren en reflecteer en evalueer je welke acties nuttig zijn en welke niet. Met behulp van de bijbehorende Gids beoordeel zelf je vorderingen naar een cultuur van vrede. Zo wordt je een pionier in het creëren van een Cultuur van Vrede in jouw organisatie.
Voor meer informatie stuur je een e-mail aan: contact.peacepower@gmail.com

Het spel “Peace Please” is ontwikkelt door vijf NGOs, als onderdeel van het project “Changing the Game: Developing a Culture of
Peace in Organisations”, gefinancieerd door het Erasmus+ Programa voor volwassen educatie. Het spel heeft ook een gids met meer achtergrondinformatie. Bezoek https://radividipats.lv/speles-maina