Quiz geweldloze actie

Test je kennis over geweldloze actie!

Het verhaal van twee moedige beschermingsfunctionarissen (“protection officers”) van Nonviolent Peace Force in Zuid-Soedan. (Voorbeeld bij vraag 1)

Derek Oakley en zijn teamleider, Andres Gutierrez, hadden een gemiddelde dag in het VN-kamp voor vluchtelingen uit de oorlog. Het was april 2015, Bor State, Zuid-Soedan, een regio met meer dan twee miljoen binnenlands ontheemden. De aanval kwam zonder waarschuwing. Eerst stenen, dan geweerschoten; Een zwaar gewapende militia brak door de beschermingslinie. De twee buitenlanders droegen opvallende khaki vesten en het logo van Nonviolent Peaceforce, emblemen van hun training en missie: burgerlevens beschermen. Derek en Andres begonnen te rennen voor dekking. Toen herinnerden ze zich wat ze hadden geleerd: je kunt kogels niet voorbijgaan. Ze dreven wat vrouwen en kinderen in de dichtstbijzijnde tent.

Al snel vlogen de flappen open en mannen gewapend met bijlen, AK-47S geweren en geslepen stokken kwamen binnen. Even waren ze geschrokken om twee niet-Soedanese te zien, herstelde zich toen snel en commandeerde de twee mannen de tent uit te gaan. Maar ze waren in voor een grotere schok. “Het spijt me,” zei Derek, terwijl hij zijn badge toonde. “Wij zijn internationale beschermingsfunctionarissen. We gaan niet weg.” Verbluft keken de would-be-moordenaars elkaar aan in consternatie en verlieten de tent. Toeval? Nauwelijks. Twee andere groepen braken de tent in, en telkens weer wisten Derek en Andres het script om te draaien zodat ze de tent verlieten.

Buiten de tent werden negenenvijftig mensen gedood en driehonderd gewond in slechts twintig minuten. Maar binnen waren de vrouwen en kinderen veilig. Er was een conventioneel beschermingssysteem – in dit geval, VN-troepen – dat nutteloos bleek (ze worden bevolen om niet in dit soort situaties te vuren), terwijl een ongewapende geweldloze aanwezigheid de situatie redde. Zoals Andres erop wees, “als we een wapen hadden gehad, zouden we zijn gedood.” En Derek voegde eraan toe: “We hadden een ander wapen.” Het motto van Nonviolent Peaceforce: “what you can say yes to when you say no to war.” (Dat waar je ja tegen kunt zeggen, wanneer je nee zegt tegen oorlog.)

Met toestemming vertaald uit The Third Harmony, door Michael Nagler, 2020.

Deze quiz is gebaseerd op het boek “Waarom civiel verzet werkt” (Why Civil Resistance Works) van Erica Chenoweth en Maria Stephan.