Quiz Geweldloosheid in dagelijks leven

Integreer geweldloosheid in je dagelijkse leven.

Geweldloosheid is niet alleen de afwezigheid van geweld, of het weigeren om schade te veroorzaken, maar het is héél veel meer: het zijn handelingen die voortkomen uit een hart vol liefde, moed, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en mededogen. Geweldloosheid is ook een oproep om niet te gehoorzamen aan onmenselijke wetten, verdragen en instellingen. Het is een oproep om woede (als die opkomt) niet te onderdrukken, maar om te zetten in positieve actie. Geweldloosheid is een positieve kracht; uitgedrukt in de gedachten die we hebben, de woorden die we gebruiken, de dingen die we doen, de kleren die we dragen, het voedsel dat we eten… Het is een manier van leven.

Maar hoe integreer je die in jouw dagelijks leven? Hoe zou je vaker kunnen handelen vanuit geweldloosheid zoals het hier is omschreven? Maak een assessment en doe ideeën op. Houdt zelf je score bij.

GEWELDLOOSHEID NAAR JEZELF

Vraag 1:
Op een schaal van 1 tot 5, hoe vaak neem je de tijd om stil te staan bij hoe je met jezelf omgaat en probeer je beter te worden hierin?