Belofte voor Geweldloosheid in het gezin

Het initiatief ‘Belofte voor Geweldloosheid in het gezin’ (Family Pledge for Nonviolence) werd in 1996 gestart als onderdeel van de oprichting ‘Verdedigingsnetwerk van Gezinnen tegen Geweld’. Sindsdien hebben ongeveer

200.000 gezinnen, studenten en andere individuele personen de belofte ondertekend. Er zijn verschillende aangepaste versies gemaakt zoals een school/klasse-afspraak, een campusafspraak voor studenten aan de universiteit en een gemeente/parochie-afspraak. De belofte voor geweldloosheid is in meer dan tien talen vertaald. Zie https://ipj-ppj.org/shop/families/pledge-of-nonviolence-100-sheets-detail

Hieronder een vertaling naar het Nederlands (niet beschikbaar via de Engelstalige website hierboven, maar wel via het Handboek Vredevolle Samenleving, dat wordt uitgegeven door de Stichting Actieve Geweldloosheid).

Het tot stand brengen van vrede moet bij onszelf beginnen en in ons gezin.

Elk van ons, lid van de familie ____________________ [vul hier je naam in] zet zich zo goed als we kunnen in om meer geweldloze en vredelievender mensen te worden, door:

Onszelf en anderen te respecteren:
Mezelf te respecteren; anderen in hun waarde te bevestigen;
gevoelloze kritiek, haatdragende woorden, fysieke aanvallen en zelfvernietigend gedrag te vermijden.

Beter te communiceren:
Mijn gevoelens op oprechte wijze met anderen te delen;
naar veilige manieren te zoeken om aan mijn woede uitdrukking te geven en eraan te werken om problemen op vreedzame wijze op te lossen.

Te luisteren:
Zorgvuldig naar elkaar te luisteren en speciaal naar diegenen die met mij van mening verschillen;
rekening te houden met gevoelens en behoeften van anderen en niet in mijn eigen gelijk te blijven volharden.

Te vergeven:
Me te verontschuldigen en genoegdoening te geven, wanneer ik een ander gekwetst heb;
anderen te vergeven en geen wrok te koesteren.

De natuur te respecteren:
Het milieu en alles wat leeft, inclusief onze huisdieren, met respect en zorg te behandelen.

Op creatieve wijze te spelen:
Bezigheden om me te vermaken, evenals speelgoed, zo uit te kiezen dat deze de waarden van ons gezin ondersteunen, en díe vormen van vermaak te vermijden die geweld spannend of grappig doen lijken en aanvaardbaar maken.

Moedig te zijn:
Geweld in al zijn vormen ter discussie te stellen wanneer ik het ook maar tegenkom, of dit nu thuis is of op school, op het werk of in de gemeenschap, en aan de kant van degenen te staan die oneerlijk behandeld worden.

We zullen bij onszelf nagaan of we ons aan deze afspraak hebben gehouden: iedere maand op __________ gedurende de volgende twaalf maanden, zodat we elkaar kunnen helpen om vredelievender mensen te worden.