Vredesonderwijs

“De belangrijkste manier om de cultuur van vrede te promoten, is door middel van vredeseducatie. Vredeseducatie moet in alle delen van de wereld, in alle samenlevingen en landen worden aanvaard als een essentieel element bij het opbouwen van een cultuur van vrede. Vredesstudies in alle onderwijsinstellingen moeten worden opgenomen als onderdeel van hun curricula. Vredesstudies moeten een essentieel onderdeel zijn van ons onderwijsproces net als lezen en schrijven.”
– Ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, Promoting the Culture of Peace is through Peace Education, 1 februari, 2008

In het actieprogramma van de resolutie van een cultuur van vrede heeft de Algemene Ledenvergadering van de VN een aantal punten opgenomen m.b.t. Vredeseducatie, dat als een van de belangrijkste onderdelen wordt gezien. Acties om een ​​cultuur van vrede te bevorderen door middel van onderwijs:

 • De nationale inspanningen en internationale samenwerking om onderwijs voor iedereen bevorderen, met het oog op het bereiken van menselijke, sociale en economische ontwikkeling en een cultuur van vrede;
 • Ervoor zorgen dat kinderen vanaf jonge leeftijd onderwijs krijgen over de waarden, houdingen, gedragswijzen en levenswijzen, zodat ze conflicten vreedzaam en met respect voor de menselijke waardigheid, tolerantie en zonder discriminatie kunnen oplossen;
 • Kinderen betrekken bij activiteiten die bedoeld zijn om hen de waarden en doelstellingen van een cultuur van vrede bij te brengen;
 • Gelijke toegang tot onderwijs garanderen voor vrouwen, vooral meisjes;
 • Aanmoediging van herziening van onderwijscurricula, met inbegrip van leerboeken, rekening houdend met de Verklaring en het actie programma van een cultuur van vrede;
 • Het aanmoedigen en versterken van de inspanningen van de Onderwijs-, Wetenschappelijke en Culturele Organisaties van de Verenigde Naties, gericht op het ontwikkelen van waarden en vaardigheden die bevorderlijk zijn voor een cultuur van vrede, met inbegrip van onderwijs en opleiding ter bevordering van dialoog;
 • Versterking van de lopende inspanningen van de relevante onderdelen van de Verenigde Naties gericht op opleiding en onderwijs, op het gebied van conflictpreventie en crisisbeheersing, vreedzame geschillenbeslechting en vredesopbouw na een conflict;
 • Uitbreiding van initiatieven ter bevordering van een cultuur van vrede die worden ondernomen door instellingen voor hoger onderwijs in verschillende delen van de wereld, waaronder de Universiteit van de Verenigde Naties, de Universiteit voor Vrede en het UNESCO programma.

De lidstaten van ECOWAS, (Economic Community of West African States) hebben afgesproken dat zij de volgende stappen ondernemen om een cultuur van vrede te bevorderen:

 • Totstandbrengen van gelijke rechtvaardigheid voor alle burgers;
 • Ondersteuning bieden aan organisaties die zich inzetten om vrede te bevorderen, zoals nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties en verenigingen, evenals agentschappen van de Verenigde Naties;
 • Versterking van nationale democratische instellingen en respect voor geratificeerde internationale verdragen;
 • Naleving van wet- en regelgeving;
 • Ecologische bescherming voor de duurzaamheid van de relaties tussen mensen en hun omgeving;
 • Het aanleren van vaardigheden en kennis, om steun voor vrede en onderhandelings-vaardigheden te bevorderen om een harmonieus leven voor zichzelf en vreedzaam samenleven met anderen te verzekeren.

Tot slot: de globale (wereldwijde) campagne voor Vredeseducatie geeft een heleboel nuttige informatie over huidige projecten, boeken en artikelen, met betrekken tot vredeseducatie. Zie: https://www.peace-ed-campaign.org/about/