Vrede in beweging - 2003

logo

Vrede in
beweging


Oorlog in Irak

Burgerinspecteurs op basis Volkel 2003 werd gedomineerd door de oorlog in Irak. Over de hele wereld werd gedemonstreerd in de hoop de oorlog af te wenden. De VN-wapeninspecteurs vonden geen massa- vernietigingswapens in Irak.
In Nederland liggen die wel, reden voor een burger- inspectie van atoombasis Volkel op 18 januari, tegelijk met acties op vele plaatsen over de wereld.

Volle straten in Amsterdam Begin februari presenteert minister Powell (naar later blijkt) gefabriceerde 'bewijzen' voor massaver- nietigingswapens aan de VN.
Op 15 februari wordt op honderden plaatsen over de hele wereld gedemonstreerd. In Amsterdam door zo'n 80.000 mensen, de grootste demonstratie sinds de Anti-Kruisraketten demonstraties.

1 minuut stilte voor de slachtoffers in Irak tegenover de VS-ambassade Op 20 maart verklaart president Bush de oorlog: "My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger." Op 28 plaatsen in Nederland gaat men nog dezelde avond de straat op.
   In Den Haag wordt tegenover de VS-ambassade een minuut stilte
   gehouden voor de eerste slachtoffers van de oorlog.


Demonstranten op het Museumplein, Amsterdam Op 22 maart (de datrum was reeds vooraf geprikt) demonstreren nog meer mensen in Amsterdam, zo'n 100.000. Maar deze demonstratie wordt in de media gemarginaliseerd en gecriminaliseerd: Terwijl tienduizenden mensen zich weer richting station wringen, wordt op de radio al bediscussieerd waarom er 'slechts enkele duizenden mensen' kwamen opdagen en heeft men vooral oog voor 'de geweldadigheden' (als gevolg van een ondoordachte arrestatie door de politie, na de demonstratie en zonder relatie met de demonstratie). Ondanks de afkeuring van de oorlog door de meerderheid van Nederlanders, begint hier het proces van 'acceptatie' en relativering van de oorlog. De Nederlandse regering steunt de oorlog politiek en in feite ook militair en het is 'toch maar goed' dat Saddam Hussein verdreven is.

Palestijnen demonstreren Organisaties die zich inzetten voor de Palestijnen, ergeren zich aan het feit dat hun zaak vaak los gezien wordt van Irak en niet bekeken wordt binnen de samenhang van het Midden-Oosten als geheel. De Palestijnse kwestie wordt vaak uit het nieuws gedrukt door Irak. Een initiatief als bijvoorbeeld de 'International Human Rights March Palestina/IsraŽl' rond de jaarwisseling, krijgt geen aandacht in de massamedia. De Israelische regering maakt dankbaar gebruik van deze periode van verslapte media-aandacht om de onderdrukking van de Palestijnen te verhevigen.

Op kernwapengebied is 2003 een slecht jaar. Zoals altijd worden de jaarlijkse 'Nieuwe Agenda resoluties' over de afschaffing van kernwapens wel door de meeste staten in de VN, maar niet door de kernwapenstaten onderschreven. In de VS wordt voorgesteld het verbod op nieuwe kernwapens af te schaffen en weer nieuwe, kleinere kernwapens te ontwikkelen. Gevaar daarbij is dat kernwapenes makkelijker ingezet zouden kunnen worden. Frankrijk tenslotte stapt af van de belofte nooit kernwapens te gebruiken tegen niet-kernwapenstaten. Men wil zich zo kunnen verdedigen tegen 'schurkenstaten' die Frankrijk zouden kunnen bedreigen met biologische, chemische of nucleaire wapens.

Foto's ©2003 Boyd Noorda, Socia Media.
hoofdmenu    volgende    vorige    info museum    uw reactie