Internationalisme

Zicht op Vrede
paneel 6


naar hoofdmenu

naar volgende paneel naar vorige paneel naar voorwoord naar laatste paneel

© The Peace Museum

In 1899 werd het Permanente Hof van Arbitrage opgericht en in Den Haag gevestigd. Het belichaamde de hoop van de landen van de wereld om in onderlinge samenwerking de vrede te handhaven en oorlog te voorkomen.

Na de Eerste Wereldoorlog was de Volkenbond de belangrijkste organisatie belast met het voorkomen van toekomstige conflicten. Hij werd opgericht tijdens de vredesconferentie van 1919.

De mensen hoopten dat de Volkenbond ontwapening dichterbij zou brengen en dat de leden de internationale wetten zouden accepteren. Het bleken illusies.

Belangrijke landen, waaronder de VS, waren geen lid. De Volkenbond bereikte geen ontwapening en slaagde er evenmin in de agressie door Japan en ItaliŽ te voorkomen. Tegen de tijd dat Hitlers Duitsland optrok, was de Volkenbond van geen belang meer.

Logo van de VN Ondanks zijn falen legde de Volkenbond de fundamenten voor de na de Tweede Wereldoorlog opgerichte Verenigde Naties.Een illustratie uit Peace News in de jaren dertig
naar hoofdmenu  naar volgende paneel  naar vorige paneel  naar voorwoord  naar laatste paneel