Begroting 2004

logo

De Vredesboot
2004 nr. 1
De begroting 2004 is grotendeels gebaseerd op het doortrekken van de cijfers van voorgaande jaren. Dit met de volgende afwijkingen en opmerkingen:

- bij het ramen van de donateurs is uitgegaan van een voortgaande daling van het aantal betalende donateurs tot ca. 400 in 2004;

- er is geen bezoek aan een internationaal evenement geraamd;

- de verhoogde huur van de werkruimte aan de Minahassastraat is meegenomen;

- in de post 'maken tentoonstellingen' is alleen rekening gehouden met het hermaken van de Gandhi-tentoonstelling;

- t.a.v. de Museumwinkel is uitgegaan van een beleid dat inhoudt dat naar een winst gestreefd wordt, die niet groter is dan 10%;

- in de post 'overige kosten' is € 500 opgenomen voor activiteiten m.b.t. onze vrijwilligers;

- voor het punt 'organiseren van lezingen' is geen budget opgenomen, aangezien hiervoor nog geen plannen zijn uitgewerkt;

- de begroting toont een batig saldo. Er is dus ruimte voor nieuwe projecten, waartoe het bestuur in de loop van het jaar kan besluiten.

Chris Geerse, penningmeester

hoofdmenu    inhoudsopgave    info museum    uw reactie

Updated: 28 juni 2004