Burgemeesters voor Vrede

logo

De Vredesboot
2005 nr. 1Anno 2005 worden nog steeds duizenden kernwapens gereed gehouden om een allesvernietigende oorlog te voeren. Volgens ruwe schattingen gaat het om circa 28.000 inzetbare kernwapens. Daarnaast bestaan er duizenden kernkoppen en honderden tonnen splijtstof waarvan kernwapens gemaakt kunnen worden.

De anti-kernwapenbeweging stelt dan ook dat nucleaire ontwapening van beslissend belang is. Kernwapens moeten ontmanteld worden, de noodzaak voor nucleaire ontwapening is net zo groot als in de Koude Oorlog.

Dit is de reden dat ‘Burgemeesters voor Vrede’, een internationale organisatie geleid door burgemeester Akiba van Hiroshima, al een paar jaar lang een zgn. ‘noodcampagne voor nucleaire ontwapening’ voert. Tot nog toe hebben meer dan 730 burgemeesters zich aangesloten bij de campagne. In Nederland zijn dat o.a.: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Wat nu direct kan gebeuren is dat Nederlandse burgemeesters worden aangemoedigd om deze campagne van Akiba te ondersteu- nen.

Hiervoor is een folder beschikbaar op www.nvmp.org, evenals een elektronische versie van een deel van een tentoonstelling die in april in Groningen (Openbare Bibliotheek) en in mei in Utrecht (Stadhuis) te zien zal zijn.

Zie ook: www.eurobomb.nl.

Karel Koster

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie