EEN COÖRDINATOR

logo


De Vredesboot 1998 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Vanaf maart jl. ben ik als coördinator verbonden aan het Anti-Oorlogsmuseum om te zorgen dat het museum in 1999 kan starten.
Vele leden en donateurs kennen mij van het vluchtelingen werk, van het woonwagenwerk van het sociaal cultureel werk of van het vredeswerk.

Van beroep ben ik pedagoog en als jeugdleider, opbouwwerker en docent werkzaam geweest in Amsterdam, Utrecht, Enschede, Buurse en Leiden.

Vanaf mijn dienstweigering in 1952 ben ik nauw verbonden geweest met het vredeswerk. In Amsterdam werd ik direct lid van twee anti militaristische werkgroepen en betrokken bij de Boeken en Documentatie Dienst inzake het Anti-Militarisme (Beda) Een tijdje was ik redacteur van "Vredesactie".

Vanaf 1985 ben ik bestuurslid van de vereniging Pais, eerst als propaganda-man later als secretaris. Ik hou van organiseren en heb dus ervaring met het voorbereiden van o.a. congressen. Voorbeeld: de Gandhi herdenking in januari 1998.

Over de geschiedenis van de radicale vredesbeweging heb ik een aantal artikelen geschreven en ik ben gek op verzamelen.

Van het Anti-Oorlogsmuseum houd ik omdat ik het belangrijk vind dat de jeugd op de hoogte is van de geweldige inzet die veel vredes activisten hadden in het bestrijden van de oorlog maar ook om te laten zien hoe het gewelds denken toeneemt en welke andere geweldloze methodes er zijn.

Als filosofie voor het museum zie ik: de geschiedenis van de radicale vredesbeweging en de betekenis daarvan voor het behoud van de vrede in de toekomst. Ik kan het niet alleen. Wie zin heeft mee te helpen organiseren is van harte welkom. Bel me, twee kunnen meer dan één.

Nico Faber
Violaduin 5
2318 XG Leiden
Tel. en fax: 071-521.14.72

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april