Uw donatie

logo


De Vredesboot 2001 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De “scheepsramp” betekent voor ons museum een forse schadepost van ca. f 67.000. Dat is veel, maar niet zó veel dat het de verwenzenlijking van onze plannen onmogelijk maakt. Het Vredesmuseum op Internet en onze reizende tentoonstellingen zijn niet in gevaar en zelfs het Varend Vredesmuseum blijft binnen bereik, mits voor de opengevallen plaatsen nieuwe enthousiaste vrijwilligers worden gevonden.

Wij hopen dus op uw bijdrage te mogen blijven rekenen. De bijgesloten acceptgirokaart kunt u gebruiken voor uw bijdrage voor 2001.
Velen zonden ons naar aanleiding van de aanschaf van het schip een extra bijdrage. Nu de “scheepsramp” heeft plaatsgevonden achten wij het correct om aan te bieden deze giften te restitueren. Indien u dit wenst zend ons dan even een berichtje. Buitendien zullen wij deze giften aanmerken als bijdrage voor 2001.

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002