Financieel jaarverslag 2002

logo


De Vredesboot 2003 nr. 1

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

In het jaar 2002 heeft het ‘Museum voor Vrede en Geweldloosheid’ zich gestabiliseerd en de vooruitzichten zijn gunstiger geworden. Door ziekte van onze voorzitter Hans Wiebenga en coördinator Nico Faber zijn onze mogelijkheden beperkt. Maar gelukkig zijn er nieuwe perspectieven ontstaan vanwege het toetreden van Joke Lenten tot het bestuur.

Over het verslagjaar hebben we een voordelig resultaat geboekt van €9.747 (in 2001 nadelig €13.189). Dit is met name te danken aan onze gulle donateurs, waarvoor onze hartelijke dank.

Tijdens 2002 hebben we vele tentoonstellingen gehad op verschillende locaties in Nederland, zoals de tentoonstelling ‘Onderdrukking en Bevrijding’ over Duitse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog in de Openbare bibliotheek in Heerhugowaard. In totaal werden er 24 tentoonstellingsweken gepresenteerd. Dit is meer dan verwacht, maar zou nog altijd sterk opgevoerd kunnen worden.

Het bezoekersaantal van ons ‘Vredemuseum op Internet’ steeg naar ca. 13.100 (vorig jaar ca. 10.000). Dit kwam onder andere door de zeer goed bekeken tentoonstelling ‘Kernwapens Illegaal’ en de documentaire over ‘Vrouwen en Vrede’. Als u dit op prijs stelt, kunt u als donateur het complete Financiële Jaarverslag toegestuurd krijgen.

Chris Geerse

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 26 mei 2003