The Forgiveness Project

logo

De Vredesboot
2004 nr. 2
Het Vredesmuseum heeft samen met Vrouwen voor Vrede Nijmegen de tentoonstelling 'The Forgiveness Project' aangeschaft. Vrouwen voor Vrede zorgt voor de vertaling en het afdrukken op panelen. De tentoonstelling bestaat uit 23 panelen met foto's en met tekst. Na drie tentoonstellingen, dragen ze het materiaal over aan ons. Deze tentoonstelling kan goed gebruikt worden om verzoeningsprojecten te stimuleren.

Bijvoorbeeld: Desmond Tutu:

Aartsbisschop Desmon Tutu was de voorzitter van Zuid Afrika's Waarheid en Verzoening Commissie (TRC). De TRC was opgericht door Nelson Mandela in 1995 om Zuid Afrika te helpen zich te verzoenen met het extreem moeilijke verleden. Het was gesticht om de gewelddadigheden te onderzoeken die plaats vonden tussen 1960 en 1994, om steun en schadeloossteling te verschaffen aan slachtoffers en hun familie en het samenstellen van een objectief rapport over de effecten van apartheid op de Zuid Afrikaanse samenleving. Vergeven is niet alleen een afgezaagd gezegde. Het is de beste vorm van eigen belang. Het is eveneens en proces dat haat en woede niet uitsluit. Deze emoties zijn allemaal onderdeel van mens zijn.

Leo de Groot

hoofdmenu    inhoudsopgave    info museum    uw reactie

Updated: 25 oktober 2004