Afscheid van
Hans Wiebenga

logo

De Vredesboot
2004 nr. 1
Hans (links) bij uitreiken Vredesduif

Tot vorig jaar was hij ongeveer negen jaar de stuwende kracht achter het anti-oorlogsmuseum. Een leven lang voor de vrede. Al toen hij jong was, was hij ervan overtuigd dat het anders moest. Tijdens zijn studie economie werd hij lid van de JVA (jongeren vredes actie). Aan het begin van wat wij de 'oorlog' noemen, studeerde hij af en ging economie en staatsinrichting geven aan de Kennemerlyceum in Bloemendaal. Later werd hij leraar aan het Montessorilyceum in Zeist. Hij kwam erachter dat als je leerlingen zelf laat leren, ze eerder een pacifistische inslag krijgen dan bij het toen gangbare onderwijs. Hans heeft niet zijn hele leven in het onderwijs gezeten.

Nadat hij in 1957 bij de oprichting van de PSP betrokken was geweest, werd hij tien jaar later kamerlid en later fractievoorzitter. Daar kwam helaas een eind aan, toen er groepen leden bij kwamen die wel (radicaal) socialistisch waren, maar minder hechtten aan het echte pacifisme. Dat de gedachte dat geweld nooit een oplossing is, werd verlaten, heeft Hans diep geraakt. Met een groep echte pacifisten tilde hij Pais en 't Kan Anders van de grond. In allerlei landen bestonden vredesmusea.
In Nederland moest dit ook. De overkoepelende organisatie van Vredesmusea is erkend als NGO door de Verenigde Naties en wordt gecoördineerd door een Nederlander, prof. Peter van den Dungen, die verbonden is aan het Departement of Peace Studies aan de Universiteit van Bradford (U.K.).

Op 8 april 1995 startte het bestuur met de verwezenlijking van de plannen om een vredesboot op te richten; een varend museum. Er werd een boot gekocht en een schipper gezocht. Maar toen de boot op de helling moest om de romp te laten zandstralen, vielen de gaten erin. Weg boot. Bovendien was kort daarvoor de projectleider weggevallen door ziekte. Het project moest helaas opgeschort worden. Bij de pakken neerzitten is niets voor Hans en hij zocht, samen met de anderen, naar nieuwe wegen. Uitleententoonstellingen en later internet.

Ongemerkt was Hans intussen wel 86 jaar geworden en werd de reis Tilburg-Amsterdam 's avonds, om te vergaderen, een last en droeg hij het voorzitterschap over aan Joke Lenten. In de komende algemene vergadering willen we afscheid van hem nemen als voorzitter.

Loes Sjerp

Wegens een correctie wijkt de tekst van dit artikel op een enkel punt af van de gedrukte versie.

hoofdmenu    inhoudsopgave    info museum    uw reactie

Updated: 29 maart 2005